Home

Bewoners Derde Buitenpepers hebben samen hun straat en ‘mandelig’ plantsoen opgeknapt

De bewoners van het oostelijke autovrije straat van de Derde Buitenpepers hebben hun Kerstvakantie nuttig en plezierig besteed: samen hebben ze letterlijk de handen uit de mouwen gestoken om hun straat en hun mandelige plantsoen op te knappen. Dat deden ze overigens in samenspraak met bewoners van de Buitenpepersdreef  met wie zij het beheer hebben over de mondelinge brandgang en de bijbehorende groenstrook.

De groenstroken op de Derde Buitenpepers zijn met behulp van houtsnippers paadjes gemaakt voor de kinderen, de boomspiegels zijn vergroot en er is een ‘minitheater’ gemaakt van stoeptegels, die uit de straat zijn verwijderd. Ook zijn er nieuwe boompjes en struikjes geplaatst. De afgelopen dagen stuurden bewoners ons hun fotocollages, die tonen hoe hard er is gewerkt. Dank aan Josine Weijers voor de foto’s.

Een van de initiatiefnemers, Evert-Jan Ulrich, vertelde dat er nog meer boompjes bijgezet worden, maar dat gebeurt pas in het voorjaar. De bewonersactie was mogelijk dankzij een goedkeuring van een subsidieaanvraag bij het Wijk- en Dorpsbudget van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Alleen voor de kosten van de aanleg van geveltuintjes moeten de bewoners bij een ander ‘gemeenteloket’ zijn. De tegels voor de geveltuintjes zijn inmiddels al verwijderd.

En de bewoners gaan dóór met hun gezamenlijke aanpak van hun straat en het plantsoen tussen de woonblokken. De groenactie krijgt mogelijk vervolg: ook enkele bewoners van de westelijke straat van de Derde Buitenpepers zijn enthousiast en hebben interesse om óók een subsidie aan te vragen en samen in de straat aan de slag te gaan. Wie weet of er nog andere straten in onze buurt dit mooie voorbeeld volgen. Volgens Evert-Jan is het ook ‘gewoon leuk om dit samen te doen’: ‘De bewoners hebben zo op anderhalve meter van elkaar toch contact met elkaar!’

De beste wensen voor 2021!

Voor iedereen in onze buurt: dánk je wel voor alle mooie activiteiten in 2020, ondanks en dankzij de coronacrisis! Sámen maken we ons buurt béter, met aandacht voor iedereen. Dát gaan we ook in 2021 doén: creatief, met plezier, met oog voor mens en een leefbare buurt. Voor iedereen: een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

‘Coördinatiegroep Buurtplan 2020’ verder als ‘Bewonersgroep Energietransitie’.

Plannen 2021

Ruim één jaar geleden – op 28 november 2019 – presenteerden de leden van het Meedenkteam ‘Maken wij samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze buurt. Een plan voor de stappen in De Buitenpepers op weg naar het aardgasvrij-klaar maken van zoveel mogelijk woningen en panden in onze buurt. Daarna pakte de Coördinatiegroep Buurtplan 2020 de uitvoering van het buurtplan op. De uitbraak van het coronavirus leek toen nog beperkt tot China, maar inmiddels zitten we in een tweede lockdown.

We zijn nu een jaar verder: op woensdagavond 16 december 2020 maakte de Coördinatiegroep afspraken over hoe we volgend jaar met steun van de gemeente dóórgaan. Dat doen we via onder meer een straataanpak én door het informeren van de bewoners over de warmtevisie voor onze buurt voor de komende tien jaar. Dat laatste willen we doen in maart en april 2021: door middel van informatie via ons buurtblad de Peperpraat en een online-voorlichtingsbijeenkomst of een echte buurtbijeenkomst als de coronamaatregelen dat toelaten. 

De Coördinatiegroep Buurtplan 2020 besloot ook om haar naam aan te passen voor 2021: vanaf nu noemen we onszelf de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers.

Wat gaan we doen in 2021?

Woningisolatie

 • Op weg naar een CO2-neutrale stad in 2050 zijn het gebruik van minder energie in het eigen huishouden én woningisolatie de eerste stappen. Daarover gaan we om te beginnen vanaf de tweede helft van januari in gesprek – liefst huis-aan-huis – in enkele straten in onze buurt.
 • We mogen bij de straataanpak een beroep doen op de ondersteuning van welzijnsorganisatie Farent én Energieadviesbureau073, dankzij de gemeente. Beide organisaties werken met ons mee om bewoners zo goed mogelijk te informeren over de collectieve inkoop van dak-, vloer-, spouwmuurisolatie. Per straat zoeken we met de bewoners voor iedere woning naar passende maatregelen om het wooncomfort te verhogen, het energiegebruik en CO2-uitstoot te besparen en de energienota te verlagen.
 • Een nieuwe financiële werkgroep maakt maken voor de bewoners berekeningen van de kosten van de isolatiemaatregelen, de resultaten van de isolatie, de gevolgen voor de energienota én de mogelijkheden van financiering via subsidies, een lening of aanpassing van de hypotheek. De berekeningen maken we samen met een financiële expert. Deze werkgroep geeft ook een toelichting over de ‘terugverdientijd’ van de investeringen voor het isoleren van een woning of pand.

Een warmtevisie voor de hele stad: een warmtenet in onze buurt?

 • De gemeenteraad neemt in het derde kwartaal van 2021 besluiten over welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij-ready worden. Mogelijk is De Buitenpepers één van die buurten.

Overigens zónder verplichting dat een bewoner zijn woning moét gaan isoleren. De keuze voor welke buurten als eerste praktische en financiële steun krijgen om aardgasvrij te worden hangt onder meer af van de betaalbaarheid van een alternatief voor aardgas én de animo bij bewoners.

 • De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers wil daarom in april een buurtbijeenkomst organiseren over de warmtevisie van de gemeente en de gevolgen voor onze buurt. Vanzelfsprekend halen we dan ook zoveel mogelijk reacties op van bewoners.
 • Het ziet er naar uit dat voor De Buitenpepers een laag- of middeltemperatuur warmtenet in combinatie met warmte-koude-opslag het beste alternatief is voor aardgas.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt met dieper onder de grond twee opslagpunten voor warmte en kou in de vier seizoenen.  Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. Voor een mogelijk warmtenet in De Buitenpepers zijn overigens nog verschillende uitvoeringen van een warmtenet mogelijk.

 • De Bewonersgroep Energietransitie heeft daarom de Avans Hogeschool – studierichting Bouwkunde en Civiele Techniek – gevraagd om voor drie opties van een warmtenet de kosten en de opbrengsten te berekenen. De uitkomsten van dat onderzoek – welke warmtenet past goed bij onze buurt? – willen we in april voorleggen aan de bewoners in onze buurt.
 • Overigens hebben we de Avans Hogeschool ook gevraagd om in het onderzoek aandacht te besteden aan de bouwtechnische mogelijkheden om in onze buurt een klein buurthuis of een buurtkamer te realiseren.

Geen buurtvereniging maar een bewonersplatform

 • Eén van de drie werkgroepen die zijn ontstaan vanuit het Buurtplan 2020 was de Werkgroep Buurtvisie. De vijf leden van deze werkgroep hebben in de voorbije zomer een rondgang gemaakt door onze buurt. Die ‘scan’ leverde een mooi document op: ’12 Aanbevelingen om onze buurt nog mooier te maken’.
 • De aanbevelingen gaan over: 1. Activiteiten en ontmoeten, 2. De Openbare Ruimte, 3. Veiligheid en verkeersveiligheid, 4. Groenbeheer, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Een breed palet dus. De brochure met de aanbevelingen is verspreid onder bijna honderd bewoners in onze buurt, die bijna allemaal in hun eigen straat actief zijn in een bewonersgroep of buurtgroep. Begin 2021 vragen we deze bewoners om hun voornemens: wat kun jij in jouw straat, woonblok of voor de buurt doen met deze aanbevelingen?

 • Oorspronkelijk was het ons idee om in 2020 een buurtvereniging op te richten; zo dachten we de activiteiten van alle bewonersgroepen te kunnen steunen. Uit reacties van buurtbewoners én de ervaringen van andere buurten bleek dat een extra buurtvereniging in onze buurt niet nodig is. Wel willen we in januari of februari 2021 starten met een online-uitwisselingsbijeenkomst tussen bewoners (vertegenwoordigers) van alle bewonersgroepen en straten uit onze buurt.
 • Het idee is om dit overleg het ‘Bewonersplatform De Buitenpepers’ te noemen. Het overleg is bedoeld om de ervaringen van alle bewonersgroepen in onze buurt uit te wisselen. En misschien leidt dit tot nieuwe ideeën rond activiteiten, de openbare ruimte, veiligheid, groenbeheer en klimaatadaptatie. En kunnen we makkelijker, sneller werken en meer doen.

Een compact Buurtplan 2021

 • Alle stappen voor 2021 werken we nog uit in een concreet Buurtplan 2021. Met de gemeente maken we afspraken over de financiële ondersteuning, de communicatie met bewoners over de warmtevisie van de gemeente en het onderzoek van de Avans-studenten.

We danken alle buurtbewoners die in 2020 op een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de energietransitie en de buurtvisie in onze buurt: in het bijzonder dank aan…

Anine Vloedgraven, Annie Heesters, Ad van Zon, Cees Lafeber, Ed Andriessen, Evert Jan Ulrich, Ferd Sauter, Frank Schonewille, Gabbie van der Kroef, Ger Krabben, Henk van Evert, Hennie Eerhart, Jan van Elshout, Jan-Willem Bikker, Johan Strang, Josine Weijers, Ken Yau, Martijn van Sluijters, Machteld Terlingen, Milko van Wegberg, Siegfried Willems en Theo van der Donk.

Zonder jullie bijdragen waren we nu niet zo ver gekomen!

Bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch danken we in het bijzonder Monique Jansen, Marinus-Jan Veltman, Pauline Slaa en wethouder Mike van der Geld voor hun steun en inspiratie bij onze aanpak in 2020.

De lichtjes branden … kom langs en deel je verhaal

De lichtjes branden in de ‘Joris’ Kerstboom aan de Buitenpepersdreef.

Welkom bij de Bossche Winter Kerstboom in onze buurt! Sinds gisteren branden de lichtjes in de Kerstboom op de parkeerplaats van de SuperCoop.

Je kunt hier jouw verhaal en of foto bij de boom kwijt. Een verhaal over jouw bezinning in deze vreemde tijd, een herinnering aan geliefden of mensen die je zijn ontvallen, of een wens voor iedereen of mensen in het bijzonder. Een ‘Joris’-boom in onze buurt!

Het plaatsen van een boodschap kan op twee manieren:

1. Je hangt jouw boodschap of foto in de boom, bij een van de Kerststerren die er al hangen.

2. Of je plaatst jouw boodschap online, met behulp van de QR-code die in de boom hangt. Dan laat je jouw verhaal achter in de digitale Bossche Winter Kerstboom.

We zijn heel benieuwd naar de verhalen die er in de boom komen! Je bent van harte welkom om jouw verhaal te doen!

Gisteren hebben Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef de lichtjes in de boom geplaatst. De Kerststerren zijn afkomstig van de Bossche Winter.

Dank aan Adriana Hernandez voor de afspraken met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en met supermarkt-eigenaar Jack Paanakker. Jack heeft ons gisteren ook nog geholpen bij het veilig verankeren van de snoeren bij de boom. Dank daarvoor!

Download het Kerstnummer van ons buurtblad de Peperpraat

> Download de Peperpraat van december (PDF)

Dankzij een subsidie uit het Wijk- en Dorpsbudget van de gemeente ’s-Hertogenbosch verschijnt ons buurtblad voor alle bewoners in De Buitenpepers dit jaar eens per twee maanden.

Het Kerstnummer is nu klaar: zestien pagina’s. De redactie bestaat uit vijf buurtbewoners: samen hebben we weer een prachtig nummer gemaakt met veel interessant berichten, artikelen en nieuwtjes uit onze buurt. In dit nummer staat ook een Kerst-kleurplaat en pagina met reacties van kinderen uit De Buitenpepers. Op de voorpagina staan Elisa (8) en Imme (9), die zin hebben in de Kerst en in 2021.

Wat staat er nog meer in ons buurtblad? Buurtbewoner Brenda Couveld startte dit jaar haar praktijk als De Pedicure. En redactielid Sanne Sanders nam een kijkje in het huis en Kerst-interieur van Kim van Uden en Jip Kuiper aan de Buitenpepersdreef. Monique Jansen, beleidsmedewerker energie van de gemeente, blikt terug op vier jaar ondersteuning van de actieve bewoners in onze buurt, die zich inzetten rond de energietransitie en woningisolatie. Aan het woord komt ook Rens Jeunink, de wijkmanager Noord, die binnenkort met pensioen gaat.

En ook aandacht voor de aanpak van de gemeente ‘s-Hertogenbosch rond de warmtetransitie: in 2021 maakt de gemeente een keuze voor welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij worden, mogelijk rond 2030. Dat betekent ook voor onze buurt een keuze of we wel of niet versneld aardgasvrij kunnen worden. En nog veel méér…

> Download de Peperpraat van december (PDF)

Herinnering: lever jouw kleurplaat voor een nieuwe speeltuin op de Vierde Buitenpepers in voor eind december

> Download de kleurplaat (PDF)

Lieve Buitenpepers-kinderen, In het novembernummer van ons buurtblad De Peperpraat stond middenin een mooie kleurplaat. Wij vinden dat de speeltuin op het grasveldje bij de Vierde Buitenpepers wel een opknapbeurt kan krijgen. De gemeente vindt dat ook een goed idee, mits de rest van de buurt daar ook blij van wordt. De bewoners die met de gemeente praten over de speeltuin, horen graag jullie ideeën. Teken, knip, knutsel of plak jouw droomspeeltuin. Je kan daarvoor deze kleurplaat gebruiken door er bijvoorbeeld dingen op te plakken.

Lever jouw idee voor jouw droomspeeltuin in voor 31 december op de Buitenpepersdreef 224. We zullen alle ideeën verzamelen en ons best doen om er een prachtige speeltuin van te maken. Uiteraard is er ook een mooi prijsje voor het mooiste speeltuinontwerp. We zijn heel benieuwd waar jullie mee komen!

Groetjes van Miriam, Renske, Lars, Martijn, Miekske en Kim

Download het novembernummer van ons buurtblad de Peperpraat

Dankzij een subsidie uit het Wijk- en Dorpsbudget van de gemeente ’s-Hertogenbosch verschijnt ons buurtblad voor alle bewoners in De Buitenpepers dit jaar eens per twee maanden. Het novembernummer is nu klaar en omvat twintig pagina’s. De redactie bestaat uit vijf buurtbewoners: samen hebben we weer een prachtig nummer gemaakt met veel interessant berichten, artikelen en nieuwtjes uit onze buurt. Dit nummer bevat ook een Sinterklaas-kleurplaat en een extra kleurplaat waarop de kinderen hun ideeën over een nieuwe speeltuin voor de Vierde Buitenpepers kunnen tekenen. Een initiatiefgroep voor de herinrichting van de speeltuin wil die ideeën van de kinderen gebruiken bij het maken van afspraken met de gemeente. Via deze link kun je de kleurplaat downloaden als los bestand.

Op de kleurplaat vind je een tekst met informatie wáár je de plaat kunt inleveren. Alvast bedankt voor jouw tekening!

Wat staat er nog meer in ons buurtblad? Flink wat buurtbewoners zijn verbaasd over het in hun ogen extreme snoeien van de bomen in onze buurt. Ze hebben daarover veel vragen aan de gemeente. In deze Peperpraat een eerste reactie van de bomenspecialist van de gemeente, die binnenkort in gesprek gaat met de bewoners. Op de omslag van dit nummer een portret van Erna en Kees Hendriks; redactielid Sanne Sanders nam een kijkje in hun bijzondere woning.

Verder in dit nummer: de ambities van de gemeente voor de aanpak van het gebied rond het station ‘Oost’, het eigen beheer van acht tuinen door bewoners van de Achtste Buitenpepers, er is geen interesse voor het aanbod van een bewonersruimte door woningcorporatie Zayaz, Peperprofessional ‘Beauty by Rowie’ en ‘Twaalf aanbevelingen om onze buurt nog mooier te maken’. En nog veel méér…

Download het novembernummer via onderstaande link

Wat kan er béter in onze buurt? Een handreiking voor alle bewonersgroepen…

Twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog mooiere buurt te maken

De voorbije zomer heeft de tijdelijke Werkgroep Buurtvisie na een rondgang door onze buurt een inventarisatie  gemaakt. De vijf werkgroepleden hebben hun ideeën samengevat in twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog mooiere buurt te maken. Zij geven deze aanbevelingen aan alle bewonersgroepen. Met een concrete vraag aan alle bewonersgroepen: wat kunnen jullie met deze twaalf aanbevelingen doén? Wat kun je in de straat of met enkele woonblokken doen? Of verdient een aanbeveling een aanpak voor de héle Buitenpepers? De aanbevelingen betreffen vier  thema’s: Samen, Ruimte, Veilig en Klimaat.

Twee groepsleden, Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef, bieden alle bewonersgroepen aan tot eind 2020 om uitleg te geven over de aanbevelingen. Zij horen graag alle reacties. Hun idee is om begin 2021 met alle groepen een buurtbijeenkomst te organiseren om te horen welke bewoners wat (gaan) doen. De resultaten van alle groepen kunnen leiden naar een aanpak voor meerdere jaren.

Download de handreiking (PDF)

Géén buurtvereniging; er zijn al bewonersgroepen

Eind 2019 heeft het ‘Meedenkteam’, een groep van dertig bewoners, het Buurtplan 2020 opgesteld. Dat buurtplan vormde het sluitstuk van het traject ‘Maken we samen De Buitenpepers aardgasvrij?’. Het meedenkteam heeft vorig najaar een aanzet gegeven voor de energietransitie in onze buurt. In het plan is voorgesteld om een buurtvereniging op te richten. Die vereniging zou alle activiteiten in De Buitenpepers kunnen ondersteunen en coördineren. Na discussie dit voorjaar is het idee om een vereniging op te richten echter los gelaten. Een buurtvereniging blijkt omslachtig met leden, administratie, een bestuur en een algemene ledenvergadering. Er zijn bovendien al meerdere bewonersverenigingen, waaronder een huurdersvereniging en verschillende verenigingen van eigenaren (VvE’s). In plaats van een nieuwe vereniging op te richten vragen de leden van de Werkgroep Buurtvisie alle bewonersgroepen om concreet aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met het opfleuren van de brandgangen, de verlichting, scheve tegels, groenbeheer, de riolering en het vasthouden van regenwater. Sommige bewonersgroepen zijn al met deze thema’s aan de slag. Met hun twaalf aanbevelingen voor een leefbare buurt willen de leden van de Werkgroep Buurtvisie alle groepen uitnodigen om vanuit een brede buurtvisie aan de slag te gaan in de eigen straat en buurt! De werkgroepleden hebben overigens de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek van zes Avans-studenten uit dit voorjaar benut om tot hun aanbevelingen te komen. Ook de uitkomsten van hun buurtenquête onder bewoners zijn bij de aanbevelingen gebruikt.

Download de twaalf aanbevelingen

Het document van twaalf pagina’s met de twaalf aanbevelingen en veel illustraties kun je hieronder downloaden.  Dankzij een subsidie via het Wijk- en Dorpsbudget hebben we ook honderd papieren exemplaren – in kleur – kunnen laten drukken.

Mail naar gabbievanderkroef@hotmail.com en je krijgt een papieren exemplaar thuis bezorgd.

Download de handreiking (PDF)

Gabbie van der Kroef en Siegfried Willems

Vier thema’s en twaalf aanbevelingen

De Werkgroep Buurtvisie heeft rond vier thema’s twaalf aanbevelingen opgesteld. In een brochure zijn de thema’s en aanbevelingen uitgewerkt. Die aanbevelingen zijn géén blauwdruk, voorstel of opdracht. Iedere bewonersgroep bepaalt zelf wat men wel en niet wil of kan doen. Of ánders. De twaalf ideeën vormen eigenlijk een soort ‘checklist’, een keuzemenu.

1. SAMEN – Samenleven, ontmoeten, meedoen, overleg

 • Organiseer twee keer per jaar een leuke activiteit met de buren in jouw straat over nabijgelegen woonblokken.
 • Organiseer ook thema-activiteiten voor de gehele Buitenpenpers en deel jouw ervaringen in jouw eigen straat of woonblokken.
 • Benut ieders kwaliteiten – er zijn zoveel bewoners met kwaliteiten! (Het is echt niet nodig dat telkens dezelfde mensen een activiteit organiseren…)

2. RUIMTE – Inrichting van de buurt (openbare ruimte) en de gevolgen voor leven, wonen, werken en spelen

 • Realiseer ontmoetingsplekken voor iedereen en kijk om naar die buren die weinig of niet meedoen aan activiteiten.
 • Onderzoek de wensen rond het gebruik van een eigen buurtruimte voor De Buitenpepers en maak afspraken over het realiseren van zo’n ontmoetingsruimte voor onze buurt.
 • Maak een plan voor de (her)inrichting van de hele buurt.

3. VEILIG – (On)veiligheid en verkeersveiligheid

 • Maak met de buren afspraken over een veilige straat en een veilige brandgang.
 • Verbeter de verkeersveiligheid op de Rompertsebaan, de Bruistensingel en het zuidelijk deel van De Buitenpepers.

4. KLIMAAT – Klimaatadaptatie, energietransitie en het verbeteren van het groen- en waterbeheer

 • Vergroot de biodiversiteit: we willen meer bloemen en meer verschillende bomen in de buurt.
 • Maak onze buurt groen: minder tegels in de tuinen, meer groen-gevels, meer groendaken en vergroening van de parkeerplaatsen.
 • Maak een aanpak voor waterbehoud en waterafvoer.
 • Maak samen met de buren afspraken over de inkoop van woningisolatie, zonnepanelen, dakpannen of groendaken.

Buurtschoonmaak zaterdag 19 september 2020

KOMENDE ZATERDAG BUURTSCHOONMAAK, 10.00 UUR BIJ DE KUIL VAN DE VIJFDE EN ZESDE BUITENPEPERSMELD JE VOORAF AAN!

De Contactgroep Vereniging De Buitenpepers organiseert jaarlijks twee keer een schoonmaakactie om uit de plantsoenen en struiken in onze buurt weer al het zwerfafval te verwijderen. Helaas kon in maart de schoonmaak door de corona-lockdown niet doorgaan. Onze buurt is dus echt toe aan een stevige schoonmaak. Op zaterdagmorgen 19 september kunnen jongeren en ouderen samen aan de slag!. Wil je meedoen? Graag! Meld je vooraf aan, via debuitenpepers@gmail.com

Overal in de Buitenpepers liggen wel blikjes, plastic of ander zwerfafval. Onze schoonmaakactie is zo langzamerhand een traditie, waaraan gelukkig steeds meer mensen meedoen. Een traditie die we daarom van harte aan-bevelen! Voor ouderen én jongeren! Op zaterdag 19 september komt de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch naar de Kuil tussen de Vijfde en de Zesde Buitenpepers. Wat gaan we doen?

10.00 uur – Verzamelen in de Kuil: uitreiken plattegrond, prikkers, hesjes en afvalzakken. En natuurlijk eerst een bakkie koffie of thee!

10.10 uur – Je gaat in kleine groepen de buurt in.

11.30 uur – Terugkeer bij de ‘Kuil’ voor het inleveren van het afval, de prikkers en de hesjes.

11.45 uur – Napraten met koffie en iets lekkers, ook voor de kinderen!

Tot volgende week zaterdag 19 september in De Kuil bij de Vijfde en Zesde Buitenpepers (Adriana Hernandez, namens de Contactgroep Vereniging De Buitenpepers)

PREVENTIEMAATREGELEN

1. Doe je mee met mensen buiten je huishouden? Hou dan 1,5 meter afstand van elkaar. In je eentje of in klein gezelschap opruimen blijft het veiligst.

2. Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

3. Blijf zoveel mogelijk in je eigen buurt wanneer je zwerfafval opraapt om drukte te voorkomen.

4. Doe altijd rubber of latex handschoenen aan als je zwerfafval gaat rapen en/of gebruik een grijper. Gooi handschoenen na gebruik in de afvalbak. Belangrijk: gooi wegwerphandschoenen niet bij het plastic afval, maar bij het restafval.

5. Vind je zwerfafval dat je niet vertrouwt? Laat liggen!

6. Gooi zwerfafval direct weg in een afvalzak.

7. Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles.

En verder de bekende richtlijnen…

* Hou altijd 1,5 meter afstand van anderen.

* Ga niet naar buiten als je koorts of andere griepverschijnselen hebt.

* Maak je handen vaak en goed schoon. Was ze minimaal 20 seconden met zeep.

* Schud geen handen en raak je gezicht niet aan.

* Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct na gebruik weg in een afvalbak.

* Hoest of nies in je elleboog.

Download het extra dikke september nummer van de PEPERPRAAT

Via onderstaande link kun je een digitale versie van de nieuwe editie van ons buurtblad downloaden. Het septembernummer is extra dik en telt 20 pagina’s. In dit blad onder meer een terugblik op de voorstelling ‘Zomaargasten’ van het theaterfestival De Boulevard, eind augustus op het grasveld van de Vierde Buitenpepers. En voorts vier pagina’s met een overzicht van alle actieve bewonersgroepen in onze buurt. Verder in dit nummer artikelen over de Buitenpepershof, buiten kijken in de tuin van Lesley Montroos en een interview met Peperprofessional Denny van der Heijden van Dak en Renovatie.nl Ook in het septembernummer een vooraankondiging van de buurtschoonmaakactie op zaterdag 19 september. Kortom: een nummer vól lezenswaardige artikelen, berichten en nieuwtjes.