Bewonersbijeenkomst 6 oktober verplaatst naar online-bijeenkomsten op 12, 13 en 22 oktober

Kaart niet beschikbaar

Datum en tijd
12/10/2020
19:30 - 21:30

Locatie
Brede Bossche School Haren Donk en Reit

Categorieën


De behoeften vanuit bewoners in De Buitenpepers voor een ontmoetingsruimte in de nieuwbouw Zayaz-flat aan de Eekbrouwersweg 12 én Vooruitblik 2021: informatie over twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog meer leefbare buurt te maken

De geplande bijeenkomst op 6 oktober in de BBS Haren, Donk, Reit GAAT NIET DOOR!

Als gevolg van de corona-maatregelen en omdat we komende week (week 41) nog aanvullende informatie ontvangen over de Zayaz-ontmoetingsruimte organiseren we drie online bijeenkomsten…

Maandag 12 oktober, 19.30 – 20.30 uur
Dinsdag 13 oktober, 19.30 – 20.30 uur
Donderdag 22 oktober, 19.30 – 20.30 uur

1. Inventarisatie behoeften ontmoetingsruimte in nieuwe Zayaz-flat

Wat is er tot nu toe gebeurd? Het aanbod van Zayaz…

Woningcorporatie Zayaz stelt in de nieuwbouwflat op de hoek van de Eekbrouwersweg en de Sint-Teunislaan een appartement beschikbaar als ontmoetingsruimte voor buurtbewoners van De Rompert, Slagen, Hoge Slagen en De Buitenpepers. Na onderzoek deze zomer door welzijnsorganisatie Farent (zie de bijlage) is op 2 september met dertig bewoners uit de vier buurten gesproken over het aanbod van Zayaz. Die bijeenkomst was enigszins teleurstellend voor de circa dertig aanwezige bewoners: ter plekke bleek dat Zayaz een ‘regulier’ appartement ter beschikking stelt, met een woonkamer, twee slaapkamers, keuken en douche.

De bewoners hebben op 2 september duidelijk gemaakt, dat een ontmoetingsruimte ten minste geschikt moet zijn voor een koffie-inloop, een vergadering of een cursus.

Inmiddels is duidelijk geworden dat Zayaz aanpassingen in het appartement wil realiseren. Er is vanaf begin 2021 een appartement met twee ruime kamers beschikbaar. Tijdens het overleg op 2 september kwam ook het beheer van de ontmoetingsruimte ter sprake. Het beheer en de kosten moeten door de bewoners in de vier buurten zelf georganiseerd worden.

Op 2 september is afgesproken dat Farent en Zayaz eind oktober een nieuw overleg voor de bewoners van de vier buurten organiseren. De vier buurten kunnen in de tussentijd de specifieke wensen van de bewoners m.b.t. een ontmoetingsruimte ophalen en inventariseren.

Een eigen buurtruimte of ontmoetingsplek in De Buitenpepers?

Het aanbod van woningcorporatie Zayaz om een bewonersruimte beschikbaar te stellen voor buurtbewoners heropent voor sommige buurtbewoners de discussie of een eigen buurtruimte voor De Buitenpepers wenselijk en nodig is. Ook daarover willen we graag op 6 oktober met buurtbewoners in De Buitenpepers overleg voeren.

De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt overigens géén geld beschikbaar voor eigen buurthuizen in de afzonderlijke buurten. De accommodaties zijn per wijk beschikbaar via de Brede Bossche Scholen en de sociale culturele centra. Voor onze buurt is dat bijvoorbeeld het Nico Schuurmanshuis in Orthen. Dit zijn onze vragen voor het online overleg:

Wanneer en hoe is voor bewoners(groepen) in De Buitenpepers een ontmoetingsruimte in de Zayaz-flat aan de Eekbrouwersweg zinvol? Welke behoeften hebben we voor zo’n ruimte?
Wanneer en hoe kunnen we meedoen aan het oprichten van een beheersstichting voor de ontmoetingsruimte, de kosten van de ruimte (circa € 1.000 per maand), het beheer en de programmering?
Wat zijn de wensen en behoeften voor een eigen ontmoetingsruimte voor inloop, voorlichting, vergaderingen en kleine activiteiten in De Buitenpepers? Hoe kunnen we daarmee aan de slag?

2. Twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog meer leefbare buurt te maken

Deze zomer hebben vijf buurtbewoners, de tijdelijke Werkgroep Buurtvisie, na een rondgang door onze buurt een inventarisatie gemaakt: ze hebben onze ideeën over een betere buurt samengevat in twaalf aanbevelingen rond vier thema’s. Graag geven zij deze aanbevelingen aan alle bewonersgroepen in De Buitenpepers.

Twee van hen, Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef, bieden aan om uitleg te geven aan alle bewonersgroepen over onze twaalf aanbevelingen. Wij horen graag alle reacties. Ons idee is om in begin 2021 met alle groepen een buurtbijeenkomst te organiseren om te horen welke bewoners wat (gaan) doen.

Tijdens de onlinebijeenkomst presenteren Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef de twaalf aanbevelingen van de Werkgroep Buurtvisie om van De Buitenpepers een nog mooiere en meer leefbare buurt te maken. Met een concrete vraag: wat kunnen de bewoners- of activiteitengroepen in onze buurt met deze twaalf aanbevelingen doén? Wat kun je in de straat of met enkele woonblokken doen? Of verdient een aanbeveling volgens jullie een aanpak voor de héle Buitenpepers?

We besteden ook kort aandacht aan:

  • De ontwikkeling van een visie voor het gebied rond het Station Oost door de gemeente ’s-Hertogenbosch.
  • De wijkvisie Noord van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
  • De mogelijke oprichting van een bewonersplatform of een wijkraad voor de 14 buurten in Noord.

Graag tot binnenkort, aanmelding is rechtstreeks mogelijk via gabbievanderkroef@hotmail.com.

Meld je aan met vermelding van jouw naam en adres. Je krijgt dan de ‘Twaalf aanbevelingen om van de Buitrenpepers een nog meer leefbare buurt te maken’ thuisbezorgd.

Een hartelijke groet namens de Werkgroep Buurtvisie van

Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef

 

Bijlage

Resultaten onderzoek naar behoeften voor een ontmoetingsruimte in de appartementenflat van Zayaz

Uitgevoerd door Gabor Martens, Farent, augustus 2020

–Oorspronkelijke bericht

Beste buurtbewoners,

Graag nodigen wij – de Werkgroep Buurtvisie – jullie uit voor een overleg over twee actuele onderwerpen die betrekking hebben op de leefbaarheid in onze buurt, nu en in de komende jaren…

1. Inventarisatie behoeften ontmoetingsruimte in nieuwe Zayaz-flat aan de Eekbrouwersweg
Vanaf begin 2021 komt er in de nieuwbouwflat van Zayaz op de hoek van de Eekbrouwersweg en de Sint-Teunislaan een appartement beschikbaar als ontmoetingsruimte voor buurtbewoners. Woningcorporatie Zayaz wil een appartement beschikbaar stellen voor bewoners van De Rompert, Slagen, Hoge Slagen en De Buitenpepers. Het aanbod van Zayaz heropent voor sommige buurtbewoners de discussie of een eigen buurtruimte voor De Buitenpepers wenselijk en nodig is. Graag horen wij jullie reactie op zowel het aanbod van Zayaz en de wensen voor een eigen buurtruimte in De Buitenpepers.

2. Vooruitblik 2021 – informatie over twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog meer leefbare buurt te maken
Deze zomer hebben vijf buurtbewoners, de tijdelijke Werkgroep Buurtvisie, na een rondgang door onze buurt een inventarisatie gemaakt: ze hebben onze ideeën over een betere buurt samengevat in twaalf aanbevelingen rond vier thema’s. Graag geven zij deze aanbevelingen aan alle bewonersgroepen in De Buitenpepers. Na een korte presentatie kun je je vragen stellen.

Graag tot dinsdagavond 6 oktober!

Aanmelding is mogelijk graag vooraf tot 4 oktober via gabbievanderkroef@hotmail.com

We kunnen coronaproof maximaal vijftien personen inschrijven voor dit overleg.

Een hartelijke groet namens de Werkgroep Buurtvisie van
Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef