Online digitale sessie over ontwikkeling rondom Station Oost

Kaart niet beschikbaar

Datum en tijd
21/09/2020
20:00 - 21:30

Categorieën


In mei van dit jaar informeerde de gemeente ‘s-Hertogenbosch de bewoners over een interactief proces dat de gemeente toen startte om te komen tot een ambitiedocument voor het gebied bij station ‘s-Hertogenbosch-Oost. Inmiddels ligt er een concept ambitie. De gemeente stuurde vorige week een brief naar alle bewoners met een uitnodiging voor een digitale sessie over de vervolgplannen.

Nieuw stedelijk gebied
De ambitie van de gemeente is om het gebied te ontwikkelen tot een nieuw stedelijk gebied, waar wonen, werken en voorzieningen samen komen. Een aantal bewoners uit de buurten rond het stationsgebied heeft hierover meegedacht via het platform www.shertogenbosch.nl/oost. Neem er gerust nog eens een kijkje.

Waardevolle reacties
De richtingen en de input die de gemeente meekregen zijn volgens hen zeer waardevol, zo meldde de gemeente in de brief aan de bewoners. Er ligt nu een concept ambitiedocument. Daarin wordt duidelijk wat de ambities voor het gebied zijn. Nu is het tijd om bij de bewoners na te gaan in hoeverre zij zich kunnen vinden in de aanpak. Er zijn immers meerdere keuzes te maken in dit gebied, aldus de gemeente.

Uitnodiging
Op maandagavond 21 september legt de gemeente de ambities graag voor. Dat gebeurt in een online bijeenkomst. De start is om 20.00 uur. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden.
Op de avond zelf is het voldoende als u bij aanvang op de volgende link klikt:
https://samen.s-hertogenbosch.nl/livestream

Tijdens de online bijeenkomst kunt u reageren en vragen stellen. Uiteraard is de bijeenkomst achteraf terug te kijken via het platform www.s-hertogenbosch.nl/oost

Met uw input tijdens deze bijeenkomst scherpt de gemeente het concept ambitiedocument aan. Daarna besluiten het college van burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad erover.

Hebt u op dit moment al een vraag? Stel deze dan via oost@s-hertogenbosch.nl. De brief van de gemeente is ondertekend door Roy Geers, wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedenbouw