Bewoners Derde Buitenpepers hebben samen hun straat en ‘mandelig’ plantsoen opgeknapt

De bewoners van het oostelijke autovrije straat van de Derde Buitenpepers hebben hun Kerstvakantie nuttig en plezierig besteed: samen hebben ze letterlijk de handen uit de mouwen gestoken om hun straat en hun mandelige plantsoen op te knappen. Dat deden ze overigens in samenspraak met bewoners van de Buitenpepersdreef  met wie zij het beheer hebben over de mondelinge brandgang en de bijbehorende groenstrook.

De groenstroken op de Derde Buitenpepers zijn met behulp van houtsnippers paadjes gemaakt voor de kinderen, de boomspiegels zijn vergroot en er is een ‘minitheater’ gemaakt van stoeptegels, die uit de straat zijn verwijderd. Ook zijn er nieuwe boompjes en struikjes geplaatst. De afgelopen dagen stuurden bewoners ons hun fotocollages, die tonen hoe hard er is gewerkt. Dank aan Josine Weijers voor de foto’s.

Een van de initiatiefnemers, Evert-Jan Ulrich, vertelde dat er nog meer boompjes bijgezet worden, maar dat gebeurt pas in het voorjaar. De bewonersactie was mogelijk dankzij een goedkeuring van een subsidieaanvraag bij het Wijk- en Dorpsbudget van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Alleen voor de kosten van de aanleg van geveltuintjes moeten de bewoners bij een ander ‘gemeenteloket’ zijn. De tegels voor de geveltuintjes zijn inmiddels al verwijderd.

En de bewoners gaan dóór met hun gezamenlijke aanpak van hun straat en het plantsoen tussen de woonblokken. De groenactie krijgt mogelijk vervolg: ook enkele bewoners van de westelijke straat van de Derde Buitenpepers zijn enthousiast en hebben interesse om óók een subsidie aan te vragen en samen in de straat aan de slag te gaan. Wie weet of er nog andere straten in onze buurt dit mooie voorbeeld volgen. Volgens Evert-Jan is het ook ‘gewoon leuk om dit samen te doen’: ‘De bewoners hebben zo op anderhalve meter van elkaar toch contact met elkaar!’

Wat kan er béter in onze buurt? Een handreiking voor alle bewonersgroepen…

Twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog mooiere buurt te maken

De voorbije zomer heeft de tijdelijke Werkgroep Buurtvisie na een rondgang door onze buurt een inventarisatie  gemaakt. De vijf werkgroepleden hebben hun ideeën samengevat in twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog mooiere buurt te maken. Zij geven deze aanbevelingen aan alle bewonersgroepen. Met een concrete vraag aan alle bewonersgroepen: wat kunnen jullie met deze twaalf aanbevelingen doén? Wat kun je in de straat of met enkele woonblokken doen? Of verdient een aanbeveling een aanpak voor de héle Buitenpepers? De aanbevelingen betreffen vier  thema’s: Samen, Ruimte, Veilig en Klimaat.

Twee groepsleden, Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef, bieden alle bewonersgroepen aan tot eind 2020 om uitleg te geven over de aanbevelingen. Zij horen graag alle reacties. Hun idee is om begin 2021 met alle groepen een buurtbijeenkomst te organiseren om te horen welke bewoners wat (gaan) doen. De resultaten van alle groepen kunnen leiden naar een aanpak voor meerdere jaren.

Download de handreiking (PDF)

Géén buurtvereniging; er zijn al bewonersgroepen

Eind 2019 heeft het ‘Meedenkteam’, een groep van dertig bewoners, het Buurtplan 2020 opgesteld. Dat buurtplan vormde het sluitstuk van het traject ‘Maken we samen De Buitenpepers aardgasvrij?’. Het meedenkteam heeft vorig najaar een aanzet gegeven voor de energietransitie in onze buurt. In het plan is voorgesteld om een buurtvereniging op te richten. Die vereniging zou alle activiteiten in De Buitenpepers kunnen ondersteunen en coördineren. Na discussie dit voorjaar is het idee om een vereniging op te richten echter los gelaten. Een buurtvereniging blijkt omslachtig met leden, administratie, een bestuur en een algemene ledenvergadering. Er zijn bovendien al meerdere bewonersverenigingen, waaronder een huurdersvereniging en verschillende verenigingen van eigenaren (VvE’s). In plaats van een nieuwe vereniging op te richten vragen de leden van de Werkgroep Buurtvisie alle bewonersgroepen om concreet aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met het opfleuren van de brandgangen, de verlichting, scheve tegels, groenbeheer, de riolering en het vasthouden van regenwater. Sommige bewonersgroepen zijn al met deze thema’s aan de slag. Met hun twaalf aanbevelingen voor een leefbare buurt willen de leden van de Werkgroep Buurtvisie alle groepen uitnodigen om vanuit een brede buurtvisie aan de slag te gaan in de eigen straat en buurt! De werkgroepleden hebben overigens de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek van zes Avans-studenten uit dit voorjaar benut om tot hun aanbevelingen te komen. Ook de uitkomsten van hun buurtenquête onder bewoners zijn bij de aanbevelingen gebruikt.

Download de twaalf aanbevelingen

Het document van twaalf pagina’s met de twaalf aanbevelingen en veel illustraties kun je hieronder downloaden.  Dankzij een subsidie via het Wijk- en Dorpsbudget hebben we ook honderd papieren exemplaren – in kleur – kunnen laten drukken.

Mail naar gabbievanderkroef@hotmail.com en je krijgt een papieren exemplaar thuis bezorgd.

Download de handreiking (PDF)

Gabbie van der Kroef en Siegfried Willems

Vier thema’s en twaalf aanbevelingen

De Werkgroep Buurtvisie heeft rond vier thema’s twaalf aanbevelingen opgesteld. In een brochure zijn de thema’s en aanbevelingen uitgewerkt. Die aanbevelingen zijn géén blauwdruk, voorstel of opdracht. Iedere bewonersgroep bepaalt zelf wat men wel en niet wil of kan doen. Of ánders. De twaalf ideeën vormen eigenlijk een soort ‘checklist’, een keuzemenu.

1. SAMEN – Samenleven, ontmoeten, meedoen, overleg

 • Organiseer twee keer per jaar een leuke activiteit met de buren in jouw straat over nabijgelegen woonblokken.
 • Organiseer ook thema-activiteiten voor de gehele Buitenpenpers en deel jouw ervaringen in jouw eigen straat of woonblokken.
 • Benut ieders kwaliteiten – er zijn zoveel bewoners met kwaliteiten! (Het is echt niet nodig dat telkens dezelfde mensen een activiteit organiseren…)

2. RUIMTE – Inrichting van de buurt (openbare ruimte) en de gevolgen voor leven, wonen, werken en spelen

 • Realiseer ontmoetingsplekken voor iedereen en kijk om naar die buren die weinig of niet meedoen aan activiteiten.
 • Onderzoek de wensen rond het gebruik van een eigen buurtruimte voor De Buitenpepers en maak afspraken over het realiseren van zo’n ontmoetingsruimte voor onze buurt.
 • Maak een plan voor de (her)inrichting van de hele buurt.

3. VEILIG – (On)veiligheid en verkeersveiligheid

 • Maak met de buren afspraken over een veilige straat en een veilige brandgang.
 • Verbeter de verkeersveiligheid op de Rompertsebaan, de Bruistensingel en het zuidelijk deel van De Buitenpepers.

4. KLIMAAT – Klimaatadaptatie, energietransitie en het verbeteren van het groen- en waterbeheer

 • Vergroot de biodiversiteit: we willen meer bloemen en meer verschillende bomen in de buurt.
 • Maak onze buurt groen: minder tegels in de tuinen, meer groen-gevels, meer groendaken en vergroening van de parkeerplaatsen.
 • Maak een aanpak voor waterbehoud en waterafvoer.
 • Maak samen met de buren afspraken over de inkoop van woningisolatie, zonnepanelen, dakpannen of groendaken.

2020 Muziekoptredens op 8 maart

De tweede editie van Muziek in de Buitenpepers komt eraan, en wel op zondag 8 maart 2020.

Was je er afgelopen jaar bij? Door vele bewoners werd er genoten van de diverse optredens in verschillende huiskamers in onze wijk. Overal werden we gastvrij ontvangen en klonken vocale of instrumentale klanken. Het was een heerlijke Lazy Sunday afternoon.
Voor 8 maart hebben we al verschillende interessante optredens geregeld, van klassiek instrumentaal tot Barbershop en van Pop tot Spaanse zang.

Je kunt je aanmelden op https://forms.gle/o89Y99eZoZ4Ntkpa7

Kijk voor de optredende muziek artiesten op https://www.buitenpepers.nl/2020/01/12/optredende-muziek-artiesten/

Er is nog plek voor meer muzikanten of muziekgroepen. Lijkt het je leuk om jouw muziek te delen met anderen, meld je dan aan! We verwelkomen amateurs en professionals. Enthousiasme en plezier staat voorop.
Voor kinderen organiseren we een speciaal kinderpodium. Speel je een instrument of vind je het heerlijk om te zingen of dansen, en wil je 1 of 2 nummers voor publiek spelen, meld je dan aan! Vraag ook even toestemming aan je ouders.

Ook zoeken we nog huiskamers. Hoe leuk zou het zijn om in je eigen huiskamer te kunnen genieten van muziekoptredens! Heb je ruimte om zo’n tien tot twintig wijkbewoners bij jouw thuis te ontvangen? Geef je dan op! Ben je enthousiast? Laat het ons weten!

Voor meer info kun je ons ook mailen: muziekindebuitenpepers@gmail.com of bel met Caroline Timmermans: 06-40034686 of Hans van Grieken: 06-24530777.
Een muzikale groet van Siegfried Willems, Mariec Smeeman, Hans van Grieken en Caroline Timmermans

de BUURTPICKNICK en BUITENBIOSCOOP op 7 september gaan door !!!

DE BUURTPICKNICK EN BUITENBIOSCOOP VANAVOND GAAN DOOR!!! WIJ ZORGEN VOOR WARME CHOCOLADEMELK, GLÜHWEIN EN EEN VUURKORF… GRAAG ZIEN WE JULLIE VANAF 19.00 UUR OP DE SPEELWEIDE BIJ DE VIERDE BUITENPEPERS…
Wij hebben vanmorgen vroeg besloten om de buurtpicknick en de buitenbioscoop vanavond te laten dóórgaan. De weerberichten en de buienradar voorspellen voor vanmiddag wat regen, maar vanavond is het droog! TREK EEN DIKKE TRUI AAN EN NEEM EEN DEKENTJE EN NATUURLIJK WAT TE ETEN EN TE DRINKEN MEE! En toch maar een paraplu voor de zekerheid…

Kom gezellig bijkletsen met buurtbewoners na de zomervakantie bij de buurtpicknick en genieten van een goede en Oscar-winnende film! Ken, Ellen, Hanneke en Machteld – vier buurtbewoners – organiseren voor het vierde jaar deze buurtactiviteit en nodigen iedereen van harte uit.
De buurtpicknick start om 19.00 uur. Neem zelf wat lekkers te eten en te drinken mee naar de picknick. Denk ook aan borden en bestek. Beperk liefst bij voorkeur het plastic afval.
Neem zelf ook stoelen en tafeltjes, of een kleedje mee…
De film op een groot doek, aan de laatste woning op de Vierde Buitenpepers, start om 20.30 uur en duurt 120 minuten.

Gezelligheid kent geen tijd; wil je na afloop van deze buurtactiviteit wel jouw eigen spullen meenemen? Dan hoeven de laatste bezoekers dat niet te doen. Bij voorbaat dank! Tot vanavond!
Een hartelijke groet van
Ken en Machteld

Collecteren voor de Hartstichting?

De Hartstichting gaat van 8 tot 14 april langs de deuren om geld op te halen voor de bestrijding van hart- en vaatziekten.

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die daarbij willen helpen door in een of meerdere straten te collecteren. Gewoon in je eigen straat of buurt.

Wil jij je 2 uurtje inzetten?
Voor direct aanmelden als collectant of meer informatie kun je contact opnemen met
Annelies de Haas, Tweede Buitenpepers 71 via 073-6413696 of anneliesdehaas@hotmail.com.

Of kijk op www.hartstichting.nl

 

Scholieren enquête over de wijk. 2016

Momenteel wordt er een enquête verspreid voor het werkstuk van een paar middelbare scholieren.
Leek ons leuk om de wijk eens op een andere manier te belichten.
Als je de moeite wil nemen om de 10 vraagjes te beantwoorden wordt dat bijzonder op prijs gesteld.
Bedankt.
Hieronder hun bericht:

Geachte Meneer / Mevrouw,

Wij zijn Koen, Sil en Luca van het Commanderij College in Gemert, zitten in leerjaar 4 van de Havo. Wij zijn met Aardrijkskunde bezig met een praktische opdracht. Onze opdracht is als volgt: Een buurtprofiel maken over een bepaalde buurt, wij hebben de Buitenpepers gekozen. Dat betekend dat we alles over de buurt te weten willen komen. Om zo het ideale buurtprofiel te maken en de buurt te kunnen verbeteren!

Door het invullen van deze ongeveer 5 minuten durende enquête, helpt u ons om de beste resultaten te behalen!
Deze enquête is geheel anoniem.
Je kan de enquête op 2 manieren inleveren:

 • Je kan de enquête op de achterkant van het in de wijk verspreidde blad vinden. Als je het  hebt ingevuld  dan kan je deze in de brievenbus doen.  Op adres:  Tweede Buitenpepers 22  5231 HC   Den Bosch

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Koen, Sil en Luca

Vooraankondiging van KLEEDJESMARKT DE BUITENPEPERS op 4 September 2016

Zoals in de nieuwe Peperpraat van mei te lezen is, organiseren twee bewoners een kleedjesmarkt in september.

Wanneer:  4 september 2016 van  10:30 – 14:30 uur
Locatie: De kuil tussen de vijfde en zesde Buitenpepers
Kosten: 3 euro (kleedje zelf meenemen en eventueel een stoel, inschrijven met meerdere kleedjes mag ook)

Jany Artz en Stefanie van Dinther zijn de organisatoren van deze kleedjesmarkt voor alle bewoners (jong en oud) van de Buitenpepers en aangrenzende wijken. Je mag van alles te koop aanbieden, mits het op je kleedje past.  Het doel van deze markt is het hebben van een gezellige dag met elkaar en het stimuleren van sociale contacten in de wijk.  Er zal gezorgd worden voor vertier van de kinderen. Hiervoor zal er een springkussen aanwezig zijn, er zal muziek te horen zijn en kinderen kunnen geschminkt worden. Tevens zal er de mogelijkheid zijn om een lekker kopje koffie / thee te nuttigen, met daarbij een lekkere versnapering.
Voor de lekkerbekjes onder ons zullen er ook nog andere lekkernijen te koop zijn.

Ben je al enthousiast? Meld je direct aan, dit kun je op de volgende manieren doen.
– je kunt ons vinden via Facebook> rommelmarkt de Buitenpepers
– en binnenkort ook meer informatie op deze site: www.buitenpepers.nl
Ook als je bereid bent om te helpen op deze dag, denk aan het verkopen van koffie en thee, toezicht bij springkussen enz, kun je je op deze wijze aanmelden. We kunnen zeker nog een paar handen gebruiken!!

Je mag ook direct een mail sturen naar: j.artz4@kpnplanet.nl of stefanievandinther@gmail.com met de volgende informatie:
–  Naam, adres en telefoonnummer.
Je krijgt van ons een bevestiging van inschrijving, het adres waar je het inschrijfgeld dient af te geven (3 euro) en de algemene voorwaarden.

We zien je inschrijving graag tegemoet!
Veel groetjes,
Jany en Stefanie