‘Coördinatiegroep Buurtplan 2020’ verder als ‘Bewonersgroep Energietransitie’.

Plannen 2021

Ruim één jaar geleden – op 28 november 2019 – presenteerden de leden van het Meedenkteam ‘Maken wij samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze buurt. Een plan voor de stappen in De Buitenpepers op weg naar het aardgasvrij-klaar maken van zoveel mogelijk woningen en panden in onze buurt. Daarna pakte de Coördinatiegroep Buurtplan 2020 de uitvoering van het buurtplan op. De uitbraak van het coronavirus leek toen nog beperkt tot China, maar inmiddels zitten we in een tweede lockdown.

We zijn nu een jaar verder: op woensdagavond 16 december 2020 maakte de Coördinatiegroep afspraken over hoe we volgend jaar met steun van de gemeente dóórgaan. Dat doen we via onder meer een straataanpak én door het informeren van de bewoners over de warmtevisie voor onze buurt voor de komende tien jaar. Dat laatste willen we doen in maart en april 2021: door middel van informatie via ons buurtblad de Peperpraat en een online-voorlichtingsbijeenkomst of een echte buurtbijeenkomst als de coronamaatregelen dat toelaten. 

De Coördinatiegroep Buurtplan 2020 besloot ook om haar naam aan te passen voor 2021: vanaf nu noemen we onszelf de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers.

Wat gaan we doen in 2021?

Woningisolatie

 • Op weg naar een CO2-neutrale stad in 2050 zijn het gebruik van minder energie in het eigen huishouden én woningisolatie de eerste stappen. Daarover gaan we om te beginnen vanaf de tweede helft van januari in gesprek – liefst huis-aan-huis – in enkele straten in onze buurt.
 • We mogen bij de straataanpak een beroep doen op de ondersteuning van welzijnsorganisatie Farent én Energieadviesbureau073, dankzij de gemeente. Beide organisaties werken met ons mee om bewoners zo goed mogelijk te informeren over de collectieve inkoop van dak-, vloer-, spouwmuurisolatie. Per straat zoeken we met de bewoners voor iedere woning naar passende maatregelen om het wooncomfort te verhogen, het energiegebruik en CO2-uitstoot te besparen en de energienota te verlagen.
 • Een nieuwe financiële werkgroep maakt maken voor de bewoners berekeningen van de kosten van de isolatiemaatregelen, de resultaten van de isolatie, de gevolgen voor de energienota én de mogelijkheden van financiering via subsidies, een lening of aanpassing van de hypotheek. De berekeningen maken we samen met een financiële expert. Deze werkgroep geeft ook een toelichting over de ‘terugverdientijd’ van de investeringen voor het isoleren van een woning of pand.

Een warmtevisie voor de hele stad: een warmtenet in onze buurt?

 • De gemeenteraad neemt in het derde kwartaal van 2021 besluiten over welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij-ready worden. Mogelijk is De Buitenpepers één van die buurten.

Overigens zónder verplichting dat een bewoner zijn woning moét gaan isoleren. De keuze voor welke buurten als eerste praktische en financiële steun krijgen om aardgasvrij te worden hangt onder meer af van de betaalbaarheid van een alternatief voor aardgas én de animo bij bewoners.

 • De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers wil daarom in april een buurtbijeenkomst organiseren over de warmtevisie van de gemeente en de gevolgen voor onze buurt. Vanzelfsprekend halen we dan ook zoveel mogelijk reacties op van bewoners.
 • Het ziet er naar uit dat voor De Buitenpepers een laag- of middeltemperatuur warmtenet in combinatie met warmte-koude-opslag het beste alternatief is voor aardgas.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt met dieper onder de grond twee opslagpunten voor warmte en kou in de vier seizoenen.  Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. Voor een mogelijk warmtenet in De Buitenpepers zijn overigens nog verschillende uitvoeringen van een warmtenet mogelijk.

 • De Bewonersgroep Energietransitie heeft daarom de Avans Hogeschool – studierichting Bouwkunde en Civiele Techniek – gevraagd om voor drie opties van een warmtenet de kosten en de opbrengsten te berekenen. De uitkomsten van dat onderzoek – welke warmtenet past goed bij onze buurt? – willen we in april voorleggen aan de bewoners in onze buurt.
 • Overigens hebben we de Avans Hogeschool ook gevraagd om in het onderzoek aandacht te besteden aan de bouwtechnische mogelijkheden om in onze buurt een klein buurthuis of een buurtkamer te realiseren.

Geen buurtvereniging maar een bewonersplatform

 • Eén van de drie werkgroepen die zijn ontstaan vanuit het Buurtplan 2020 was de Werkgroep Buurtvisie. De vijf leden van deze werkgroep hebben in de voorbije zomer een rondgang gemaakt door onze buurt. Die ‘scan’ leverde een mooi document op: ’12 Aanbevelingen om onze buurt nog mooier te maken’.
 • De aanbevelingen gaan over: 1. Activiteiten en ontmoeten, 2. De Openbare Ruimte, 3. Veiligheid en verkeersveiligheid, 4. Groenbeheer, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Een breed palet dus. De brochure met de aanbevelingen is verspreid onder bijna honderd bewoners in onze buurt, die bijna allemaal in hun eigen straat actief zijn in een bewonersgroep of buurtgroep. Begin 2021 vragen we deze bewoners om hun voornemens: wat kun jij in jouw straat, woonblok of voor de buurt doen met deze aanbevelingen?

 • Oorspronkelijk was het ons idee om in 2020 een buurtvereniging op te richten; zo dachten we de activiteiten van alle bewonersgroepen te kunnen steunen. Uit reacties van buurtbewoners én de ervaringen van andere buurten bleek dat een extra buurtvereniging in onze buurt niet nodig is. Wel willen we in januari of februari 2021 starten met een online-uitwisselingsbijeenkomst tussen bewoners (vertegenwoordigers) van alle bewonersgroepen en straten uit onze buurt.
 • Het idee is om dit overleg het ‘Bewonersplatform De Buitenpepers’ te noemen. Het overleg is bedoeld om de ervaringen van alle bewonersgroepen in onze buurt uit te wisselen. En misschien leidt dit tot nieuwe ideeën rond activiteiten, de openbare ruimte, veiligheid, groenbeheer en klimaatadaptatie. En kunnen we makkelijker, sneller werken en meer doen.

Een compact Buurtplan 2021

 • Alle stappen voor 2021 werken we nog uit in een concreet Buurtplan 2021. Met de gemeente maken we afspraken over de financiële ondersteuning, de communicatie met bewoners over de warmtevisie van de gemeente en het onderzoek van de Avans-studenten.

We danken alle buurtbewoners die in 2020 op een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de energietransitie en de buurtvisie in onze buurt: in het bijzonder dank aan…

Anine Vloedgraven, Annie Heesters, Ad van Zon, Cees Lafeber, Ed Andriessen, Evert Jan Ulrich, Ferd Sauter, Frank Schonewille, Gabbie van der Kroef, Ger Krabben, Henk van Evert, Hennie Eerhart, Jan van Elshout, Jan-Willem Bikker, Johan Strang, Josine Weijers, Ken Yau, Martijn van Sluijters, Machteld Terlingen, Milko van Wegberg, Siegfried Willems en Theo van der Donk.

Zonder jullie bijdragen waren we nu niet zo ver gekomen!

Bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch danken we in het bijzonder Monique Jansen, Marinus-Jan Veltman, Pauline Slaa en wethouder Mike van der Geld voor hun steun en inspiratie bij onze aanpak in 2020.

2019 Bossche Windmolen West inschrijven tot 31 oktober

INSCHRIJVING GEOPEND VOOR ALLE BOSSCHENAREN
Vanaf 6 juli kunnen álle inwoners, verenigingen en bedrijven binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch lid worden van coöperatie BWW. Inschrijven kan tot 31 oktober 2019, het aantal beschikbare Bossche Windmolen Delen is beperkt.

VERGROEN JE VERBRUIK

Word lid van coöperatie BWW en wek samen lokaal je eigen, écht groene energie op. Deelname aan de coöperatieve windmolen is het meest gunstig als je je volledige stroomverbruik omzet in Bossche Windmolen Delen (BWD’s).
Wil je meedoen, kijk dan wat je verbruikt en wat je de komende jaren denkt te gaan verbruiken. Deel je verwacht jaarverbruik (in kWh) door 250 kWh en rond omhoog af: dat is het aantal BWD’s dat je het best kunt kopen. Je kunt maximaal 40 BWD’s (ter waarde van 10.000 kWh) aanschaffen.

DEEL IN DE OPBRENGST

De kosten voor Bossche Windmolen Delen gaan flink omlaag. Afhankelijk van het aantal leden dat we eind oktober hebben zal een BWD ter waarde van 250 kWh tussen €100 en €50 euro kosten. De onderhoudsbijdrage vervalt.
Leden delen in de opbrengst van de coöperatieve windmolen via energy credits: een jaarlijkse korting op de energierekening van naar verwachting €13,63 tot €6,81 per BWD, afhankelijk van het aantal leden.
Daar bovenop krijgen leden een flinke BWW-ledenkorting bij leverancier Raedthuys Pure Energie. Zo verdien je de kosten van je BWD’s in ongeveer 8 jaar terug. Meedoen met de Bossche Windmolen West blijft vergelijkbaar met zonnepanelen op eigen dak.

WoonConnect

Is het bij u nu ook zo warm in huis? Misschien een goed moment om te kijken naar wat u daar aan kunt doen?
Met behulp van WoonConnect kunt u kijken welke opties u heeft, wat de kosten zijn en nog beter: wat het oplevert!

Zo’n 105 adressen in de Buitenpepers doen sinds 2018 mee met de proef met WoonConnect.
Hèt digitale platform waarmee bewoners hun woning in 3D kunnen verduurzamen.
Bent u al langs geweest in de Buurtkeet? Enkele tientallen inwoners van de Buitenpepers gingen u voor.

Zij hebben hun digitale sleutel om te kunnen inloggen op het platform al opgehaald.
Binnenkort krijgen alle huiseigenaren een digitale sleutel!

Unieke kans op groene stroom uit de buurt

Tot 29 januari kan je nog deelnemen aan het Bossche Windmolen West initiatief voor een schone en duurzame toekomst voor onze stad.
In de toch al geplande windmolens in Den Bosch West kan je voor een gedeelte deelnemen en zo je eigen lokale groene stroom opwekken.
Geen investeringen in zonnepanelen op je dak nodig, maar een bijdrage aan de molen voor 20 jaar lokale stroom, die je via je huidige aansluiting ontvangt.
Door de overheids subsidies heb je binnen 6 tot 7 jaar je investering terugverdiend, waarna je nog vele jaren een mooi rendement maakt.

Meer informatie op de site:      www.bosschewindmolenwest.nl

Wij zijn al om!