Download het maartnummer van ons buurtblad de Peperpraat

Download de Peperpraat van maart 2021

Door de tweede lockdown ging er een streep door onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook ‘Muziek in De Buitenpepers’ kon niet doorgaan. We zien elkaar nu nog op straat, bij een wandeling door de Heinis, bij de SuperCoop of tijdens een Zoomoverleg. Gelukkig mogen de kinderen weer naar school en gaf Koning Winter ons een prachtige week met sneeuw en ijs. Daarna kwam direct de lente!

Een paar lichtpuntjes in deze voortslepende coronacrisis. Intussen gaan we wel dóór in onze buurt. Deze dikke Peperpraat staat weer vol met artikelen en berichten over veel buurtactiviteiten. Bewoners werken creatief samen, rekening houdend met de coronaregels. Voor de zes nummers van dit blad in 2021 is inmiddels een subsidie via het wijk- en dorpsbudget verzekerd. Ook alle adverteerders doen wederom mee. Dank daarvoor! De redactie heeft er echt zin in: we maken graag deze Peperpraat voor onze actieve buurt! In deze Peperpraat onder meer: bewoners van de Derde Buitenpepers knappen zelf hun groenstroken op, actie verkeersveiligheid voor Noord, de schoonmaakactie op zaterdag 20 maart, nieuwe wijkmanager Ronnie van Gaal, bewonersvereniging Vijfde en Zesde Buitenpepers zoekt een opvolger, Werkgroep Heinistuin, Peperprofessional Jaap van Gemert van Hap en Tap Catering en nog veel meer, waaronder een kinderpagina en een kleurplaat.

In het Pdf-bestand van het maartnummer van de Peperpraat kun je de links en mailadressen aanklikken. Je vindt de achterliggende adressen en achtergrondinformatie. 

Gezellige online buurtontmoeting op zaterdag 6 maart

Beste buurtbewoners,

Missen jullie ook sociale activiteiten? Vinden jullie het ook jammer dat bijvoorbeeld het Wine & Dine buurtdiner in november niet door kon gaan? Als alternatief willen we een online-activiteit aanbieden, zodat er toch gelegenheid is om buurtbewoners te ontmoeten! Daarom organiseren we op zaterdagavond 6 maart een online ontmoeting van 20.00 tot 21.30 uur. In twee rondes van een half uur ontmoet je in kleine sessies via een videoconferentie medebewoners, een eerste ronde om kennis te maken, bij te praten in willekeurige samenstelling en een tweede ronde rondom keuze thema’s. En daarna naar keuze.

Wil je meer informatie mail dan naar peperplatform@gmail.com Direct aanmelden kan via ons aanmeldingsformulier.

Voor wie minder ervaren is met videobellen bieden we donderdagavond 4 maart een oefenmogelijkheid.

Je krijgt voorafgaand aan onze ontmoetingsbijeenkomst op 6 maart of de proefsessie op 4 maart een link toegestuurd, waarmee je kunt meedoen!

Ken Yau, Siegfried Willems en Elise Quant

Update 13 februari: Op jacht naar Dr. Oetel – download het formulier

13 februari: Laatste update voor de Oeteljacht!
Alle posters zijn inmiddels bij de mensen thuis, dus vanaf zondag kun je ze zien hangen! Dus download het formulier en dan kunnen jullie op zoek. Verkleed je mooi en zoek de Dr. Oetels door de hele wijk! Willen jullie je wel aan bijgaande coronaregels houden? Alvast bedankt en veel plezier! Ik hoop van velen van jullie een formulier te ontvangen. 🙂

8 februari: Update
Hier is het jachtformulier dat je kunt uitprinten om de letters te verzamelen! (Bij gebrek aan printer mag je het antwoord en je naam ook op een A4tje schrijven hoor. Maar wel graag A4, dan zijn alle inzendingen even groot.) Als je alle letters gevonden hebt en in de volgorde gezet, kun je hem bij mij inleveren. Het adres staat op het formulier. Na 20 februari verloot ik de prijzen onder alle inzendingen.

Heel veel plezier! Groetjes, Willemijn

Download het formulier >

Update
Wat heb ik veel hartverwarmende reacties gekregen van buurtgenoten die wel een poster van Dr. Oetel voor hun raam wilden hangen! Voor de 16 posters hebben zich meer dan 40 mensen aangemeld, dus we zijn helemaal rond. En ik kan ervoor zorgen dat de posters over de hele wijk verspreid komen te hangen. Hopelijk gaan minstens zoveel kinderen tijdens de carnaval op zoek!

Op maandag 8 februari wordt het formulier op de website geplaatst. Iedereen kan het downloaden en meedoen. De eerste prijs is natuurlijk Dr Oetel zelf, aangeboden door www.oetelbeeldjes.nl. Daarnaast heeft ‘t Oetelhuukske de door mij gekochte kleinigheidjes ingepakt tot prachtige cadeautjes. De prijzen worden verloot onder alle inzendingen.

Heb je nog vragen mail dan naar Willemijn: w.bikker7@gmail.com.

Wat is de Oeteljacht?
De Oeteljacht is een nieuwe speurtocht voor de kinderen tijdens de carnavalsdagen. Daarom zijn we op zoek naar adressen waar Dr. Oetel mag verblijven. Wat is de bedoeling? Je krijgt een poster van Dr.Oetel met één letter. De poster hang je vervolgens zichtbaar achter het raam (op de Carnavalsdagen van zondag 14 tot met dinsdag 16 februari) zodat de kinderen letters kunnen gaan verzamelen. Deze letters op de Dr. Oetel-affiches vormen woorden die ze moeten oplossen.

Wil je meedoen? Stuur dan een bericht via w.bikker7@gmail.com

Hartstikke leuk als je reageert! Een hartelijke groet van Willemijn Bikker.

Doe mee met de Coronavrije Keinderwandeloptocht

Thuis is het (ook) ‘T OF
Door het coronavirus kan de oorspronkelijke keinderoptocht op carnavalsdinsdag helaas niet doorgaan. Maar we hebben een leuk plan bedacht om de keinderoptocht toch op een andere manier door te laten gaan!

Maak je eigen praalwagen en zet het voor je raam! Knutsel samen met je papa, mama, broertje of zusje, vriendjes/vriendinnetjes zelf een praalwagen. Dat kan met bijvoorbeeld Lego, papier/karton, hout, metaal, lichtjes of andere materialen. Ga je iets maken in het Oeteldonkse thema van dit jaar: ‘Oeteldonk borrelt’? Of wil je iets maken met ‘Knillis 99 jaar jong’? Een eigen thema verzinnen kan natuurlijk ook! Geef je praalwagen een naam en zet je praalwagen tijdens carnaval voor het raam of in de voortuin, zodat iedereen je mooie creatie goed kan bewonderen vanaf de stoep.

Meld je praalwagen aan!
Meld je praalwagen aan bij het Ministerie van Jeugdzaken door een mail te sturen naar TOF@oeteldonk.org. Stuur daarin een foto van je praalwagen en vermeld je naam en adres. Aanmelden kan tot en met vrijdag 12 februari.

Meld je aan >

De commissie ‘T OF zet alle praalwagens via Google maps op de kaart van Oeteldonk en zo kun je je eigen keinderoptocht route door Oeteldonk uitstippelen en gaan lopen. Een jury beoordeelt de praalwagens en de drie mooiste, meest originele praalwagens ontvangen een leuke prijs!

Arjan Nabbe

Buurtplan 2021 voor de energietransitie en de buurtontwikkeling in De Buitenpepers

Ruim één jaar geleden, op 28 november 2019, presenteerden de leden van het Meedenkteam ‘Maken wij samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze buurt. 

We zijn nu een jaar verder: in 2020 hebben we in drie werkgroepen hard gewerkt aan onderzoek naar een passend alternatief voor aardgas, aan de aanpak van de inkoop van woningisolatie en het opstellen van twaalf aanbevelingen om onze buurt meer leefbaar te maken.

Voor de energietransitie én de buurtontwikkeling ligt er nu een plan – door bewoners zelf gemaakt – voor 2021. Géén blauwdruk of routekaart, we leven immers in een roerige tijd vol onzekerheden. De leden van Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers hebben op 19 januari afspraken gemaakt over onze gewenste stappen in 2021. Die aanpak is nu vastgelegd in een Buurtplan 2021 én in een samenvatting van dat Buurtplan 2021. Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie-warmte hebben opgesteld. In het klimaatakkoord van de regering staat daarover: ‘Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie-warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd.’ De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch neemt in het derde kwartaal van 2021 besluiten over welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij-ready worden. De Buitenpepers is een mogelijk één van die buurten. Dit Buurtplan 2021 kijkt daarom vooruit naar de besluitvorming voor over de warmtetransitie in onze stad. En naar wat dit betekent voor onze buurt.

Op 11 februari is een eerste online-overleg gepland voor actieve bewoners uit de verschillende bewonersgroepen en straten in onze buurt. Tijdens dit overleg kunnen bewoners hun ervaringen en plannen voor 2021 uitwisselen. Daarbij komen liefst alle initiatieven voor straataanpak en buurtontwikkeling ter sprake. Van een initiatief om de speeltuin op de Vierde Buitenpepers op te knappen, tot schoonacties, de activiteiten rond Koningsdag en ook de verkeersveiligheid in Noord. Aanmelden voor dit overleg is mogelijk via gabbievanderkroef@hotmail.com.

 Wil je niet het hele Buurtplan 2021 lezen? Je kunt ook de samenvatting bekijken; dan ben je ook goed op de hoogte!

Gabbie van der Kroef 

Eerste overleg nieuw Bewonersplatform De Buitenpepers

Op initiatief van twee actieve buurtbewoners – Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef – zijn andere actieve buurtbewoners welkom bij een eerste overleg van een nieuw Bewonersplatform De Buitenpepers. Online natuurlijk. Dat doen we op donderdagavond 11 februari van 20.00 uur tot 21.30 uur, uiterlijk 21.45 uur. Met daarin een korte pauze. 

In onze buurt zijn veel bewoners actief. Voor hun straat. Zoals de bewoners van de Derde Buitenpepers die in de Kerstperiode hun straat hebben ‘vergroend’. Of voor een thema. Zoals bewoners rond de Vierde Buitenpepers die met de gemeente in overleg zijn over het opknappen van een speeltuin. Of in een Vereniging van Eigenaren. Of in de huurdersvereniging voor de bewoners op de Vijfde en Zesde Buitenpepers. Onze buurt is een actieve en leefbare buurt, zelfs in deze vreemde en roerige coronatijden.   

Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef nemen het initiatief om bewonersoverleg te starten, zodat de verschillende bewonersgroepen elkaar kunnen inspireren en helpen. Samen weten we en kunnen we meer dan alleen. Wie heeft handjes te kort of goede ideeën? Een terugkerend overleg in de vorm van een Bewonersplatform kan twee of vier keer per jaar zorgen voor afstemming. Met afspraken over wie wat doet. En misschien ook stabiliteit als iemand even met andere dingen bezig is en minder kan doen. De twee initiatiefnemers vinden dat een bewonersoverleg het beste bij onze buurt past. We zijn geen voorstander van een buurtvereniging met allerlei geregel eromheen.  

Graag nodigen we de contactpersonen van al deze groepen uit voor een eerste overleg van wat we gemakshalve noemen het ‘Bewonersplatform De Buitenpepers’. We organiseren dit online-overleg op donderdagavond 11 februari vanaf 20.00 tot circa 21.30 uur met een korte pauze halverwege. 

We stellen de volgende aanpak voor… 

 • Eerste ronde langs de deelnemers: wat doet jouw bewonersgroep?  
 • In oktober maakte de tijdelijke werkgroep Buurtvisie een brochure met ’12 aanbevelingen om onze buurt mooier te maken’, Welke aanbevelingen zijn voor jouw bewonersgroep bruikbaar? En hoe doen jullie dat concreet?    
 • Tweede ronde langs de deelnemers: wat zijn jouw plannen voor 2021? Waar loop je tegen aan, zijn er obstakels te overwinnen en wat zou je nog nodig hebben (denk aan materialen, financiering)?   
 • Slotvraag: hoe kunnen we regelmatig onze ervaringen, wensen en plannen uitwisselen? Is het zinvol om dit overleg eens per halfjaar te organiseren, of vaker?   

  Je kunt je aanmelden voor dit overleg bij gabbievanderkroef@hotmail.com   

  Je krijgt dan in februari een link voor een Microsoft-teams overleg. Daarbij hoef je geen programma op jouw pc of tablet te installeren.  

  Heb je vragen, bel dan 06 – 40 23 95 81.    
   
 • Een hartelijke groet van Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef  

Bewoners Derde Buitenpepers hebben samen hun straat en ‘mandelig’ plantsoen opgeknapt

De bewoners van het oostelijke autovrije straat van de Derde Buitenpepers hebben hun Kerstvakantie nuttig en plezierig besteed: samen hebben ze letterlijk de handen uit de mouwen gestoken om hun straat en hun mandelige plantsoen op te knappen. Dat deden ze overigens in samenspraak met bewoners van de Buitenpepersdreef  met wie zij het beheer hebben over de mondelinge brandgang en de bijbehorende groenstrook.

De groenstroken op de Derde Buitenpepers zijn met behulp van houtsnippers paadjes gemaakt voor de kinderen, de boomspiegels zijn vergroot en er is een ‘minitheater’ gemaakt van stoeptegels, die uit de straat zijn verwijderd. Ook zijn er nieuwe boompjes en struikjes geplaatst. De afgelopen dagen stuurden bewoners ons hun fotocollages, die tonen hoe hard er is gewerkt. Dank aan Josine Weijers voor de foto’s.

Een van de initiatiefnemers, Evert-Jan Ulrich, vertelde dat er nog meer boompjes bijgezet worden, maar dat gebeurt pas in het voorjaar. De bewonersactie was mogelijk dankzij een goedkeuring van een subsidieaanvraag bij het Wijk- en Dorpsbudget van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Alleen voor de kosten van de aanleg van geveltuintjes moeten de bewoners bij een ander ‘gemeenteloket’ zijn. De tegels voor de geveltuintjes zijn inmiddels al verwijderd.

En de bewoners gaan dóór met hun gezamenlijke aanpak van hun straat en het plantsoen tussen de woonblokken. De groenactie krijgt mogelijk vervolg: ook enkele bewoners van de westelijke straat van de Derde Buitenpepers zijn enthousiast en hebben interesse om óók een subsidie aan te vragen en samen in de straat aan de slag te gaan. Wie weet of er nog andere straten in onze buurt dit mooie voorbeeld volgen. Volgens Evert-Jan is het ook ‘gewoon leuk om dit samen te doen’: ‘De bewoners hebben zo op anderhalve meter van elkaar toch contact met elkaar!’

De beste wensen voor 2021!

Voor iedereen in onze buurt: dánk je wel voor alle mooie activiteiten in 2020, ondanks en dankzij de coronacrisis! Sámen maken we ons buurt béter, met aandacht voor iedereen. Dát gaan we ook in 2021 doén: creatief, met plezier, met oog voor mens en een leefbare buurt. Voor iedereen: een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

‘Coördinatiegroep Buurtplan 2020’ verder als ‘Bewonersgroep Energietransitie’.

Plannen 2021

Ruim één jaar geleden – op 28 november 2019 – presenteerden de leden van het Meedenkteam ‘Maken wij samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze buurt. Een plan voor de stappen in De Buitenpepers op weg naar het aardgasvrij-klaar maken van zoveel mogelijk woningen en panden in onze buurt. Daarna pakte de Coördinatiegroep Buurtplan 2020 de uitvoering van het buurtplan op. De uitbraak van het coronavirus leek toen nog beperkt tot China, maar inmiddels zitten we in een tweede lockdown.

We zijn nu een jaar verder: op woensdagavond 16 december 2020 maakte de Coördinatiegroep afspraken over hoe we volgend jaar met steun van de gemeente dóórgaan. Dat doen we via onder meer een straataanpak én door het informeren van de bewoners over de warmtevisie voor onze buurt voor de komende tien jaar. Dat laatste willen we doen in maart en april 2021: door middel van informatie via ons buurtblad de Peperpraat en een online-voorlichtingsbijeenkomst of een echte buurtbijeenkomst als de coronamaatregelen dat toelaten. 

De Coördinatiegroep Buurtplan 2020 besloot ook om haar naam aan te passen voor 2021: vanaf nu noemen we onszelf de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers.

Wat gaan we doen in 2021?

Woningisolatie

 • Op weg naar een CO2-neutrale stad in 2050 zijn het gebruik van minder energie in het eigen huishouden én woningisolatie de eerste stappen. Daarover gaan we om te beginnen vanaf de tweede helft van januari in gesprek – liefst huis-aan-huis – in enkele straten in onze buurt.
 • We mogen bij de straataanpak een beroep doen op de ondersteuning van welzijnsorganisatie Farent én Energieadviesbureau073, dankzij de gemeente. Beide organisaties werken met ons mee om bewoners zo goed mogelijk te informeren over de collectieve inkoop van dak-, vloer-, spouwmuurisolatie. Per straat zoeken we met de bewoners voor iedere woning naar passende maatregelen om het wooncomfort te verhogen, het energiegebruik en CO2-uitstoot te besparen en de energienota te verlagen.
 • Een nieuwe financiële werkgroep maakt maken voor de bewoners berekeningen van de kosten van de isolatiemaatregelen, de resultaten van de isolatie, de gevolgen voor de energienota én de mogelijkheden van financiering via subsidies, een lening of aanpassing van de hypotheek. De berekeningen maken we samen met een financiële expert. Deze werkgroep geeft ook een toelichting over de ‘terugverdientijd’ van de investeringen voor het isoleren van een woning of pand.

Een warmtevisie voor de hele stad: een warmtenet in onze buurt?

 • De gemeenteraad neemt in het derde kwartaal van 2021 besluiten over welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij-ready worden. Mogelijk is De Buitenpepers één van die buurten.

Overigens zónder verplichting dat een bewoner zijn woning moét gaan isoleren. De keuze voor welke buurten als eerste praktische en financiële steun krijgen om aardgasvrij te worden hangt onder meer af van de betaalbaarheid van een alternatief voor aardgas én de animo bij bewoners.

 • De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers wil daarom in april een buurtbijeenkomst organiseren over de warmtevisie van de gemeente en de gevolgen voor onze buurt. Vanzelfsprekend halen we dan ook zoveel mogelijk reacties op van bewoners.
 • Het ziet er naar uit dat voor De Buitenpepers een laag- of middeltemperatuur warmtenet in combinatie met warmte-koude-opslag het beste alternatief is voor aardgas.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt met dieper onder de grond twee opslagpunten voor warmte en kou in de vier seizoenen.  Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. Voor een mogelijk warmtenet in De Buitenpepers zijn overigens nog verschillende uitvoeringen van een warmtenet mogelijk.

 • De Bewonersgroep Energietransitie heeft daarom de Avans Hogeschool – studierichting Bouwkunde en Civiele Techniek – gevraagd om voor drie opties van een warmtenet de kosten en de opbrengsten te berekenen. De uitkomsten van dat onderzoek – welke warmtenet past goed bij onze buurt? – willen we in april voorleggen aan de bewoners in onze buurt.
 • Overigens hebben we de Avans Hogeschool ook gevraagd om in het onderzoek aandacht te besteden aan de bouwtechnische mogelijkheden om in onze buurt een klein buurthuis of een buurtkamer te realiseren.

Geen buurtvereniging maar een bewonersplatform

 • Eén van de drie werkgroepen die zijn ontstaan vanuit het Buurtplan 2020 was de Werkgroep Buurtvisie. De vijf leden van deze werkgroep hebben in de voorbije zomer een rondgang gemaakt door onze buurt. Die ‘scan’ leverde een mooi document op: ’12 Aanbevelingen om onze buurt nog mooier te maken’.
 • De aanbevelingen gaan over: 1. Activiteiten en ontmoeten, 2. De Openbare Ruimte, 3. Veiligheid en verkeersveiligheid, 4. Groenbeheer, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Een breed palet dus. De brochure met de aanbevelingen is verspreid onder bijna honderd bewoners in onze buurt, die bijna allemaal in hun eigen straat actief zijn in een bewonersgroep of buurtgroep. Begin 2021 vragen we deze bewoners om hun voornemens: wat kun jij in jouw straat, woonblok of voor de buurt doen met deze aanbevelingen?

 • Oorspronkelijk was het ons idee om in 2020 een buurtvereniging op te richten; zo dachten we de activiteiten van alle bewonersgroepen te kunnen steunen. Uit reacties van buurtbewoners én de ervaringen van andere buurten bleek dat een extra buurtvereniging in onze buurt niet nodig is. Wel willen we in januari of februari 2021 starten met een online-uitwisselingsbijeenkomst tussen bewoners (vertegenwoordigers) van alle bewonersgroepen en straten uit onze buurt.
 • Het idee is om dit overleg het ‘Bewonersplatform De Buitenpepers’ te noemen. Het overleg is bedoeld om de ervaringen van alle bewonersgroepen in onze buurt uit te wisselen. En misschien leidt dit tot nieuwe ideeën rond activiteiten, de openbare ruimte, veiligheid, groenbeheer en klimaatadaptatie. En kunnen we makkelijker, sneller werken en meer doen.

Een compact Buurtplan 2021

 • Alle stappen voor 2021 werken we nog uit in een concreet Buurtplan 2021. Met de gemeente maken we afspraken over de financiële ondersteuning, de communicatie met bewoners over de warmtevisie van de gemeente en het onderzoek van de Avans-studenten.

We danken alle buurtbewoners die in 2020 op een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de energietransitie en de buurtvisie in onze buurt: in het bijzonder dank aan…

Anine Vloedgraven, Annie Heesters, Ad van Zon, Cees Lafeber, Ed Andriessen, Evert Jan Ulrich, Ferd Sauter, Frank Schonewille, Gabbie van der Kroef, Ger Krabben, Henk van Evert, Hennie Eerhart, Jan van Elshout, Jan-Willem Bikker, Johan Strang, Josine Weijers, Ken Yau, Martijn van Sluijters, Machteld Terlingen, Milko van Wegberg, Siegfried Willems en Theo van der Donk.

Zonder jullie bijdragen waren we nu niet zo ver gekomen!

Bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch danken we in het bijzonder Monique Jansen, Marinus-Jan Veltman, Pauline Slaa en wethouder Mike van der Geld voor hun steun en inspiratie bij onze aanpak in 2020.

De lichtjes branden … kom langs en deel je verhaal

De lichtjes branden in de ‘Joris’ Kerstboom aan de Buitenpepersdreef.

Welkom bij de Bossche Winter Kerstboom in onze buurt! Sinds gisteren branden de lichtjes in de Kerstboom op de parkeerplaats van de SuperCoop.

Je kunt hier jouw verhaal en of foto bij de boom kwijt. Een verhaal over jouw bezinning in deze vreemde tijd, een herinnering aan geliefden of mensen die je zijn ontvallen, of een wens voor iedereen of mensen in het bijzonder. Een ‘Joris’-boom in onze buurt!

Het plaatsen van een boodschap kan op twee manieren:

1. Je hangt jouw boodschap of foto in de boom, bij een van de Kerststerren die er al hangen.

2. Of je plaatst jouw boodschap online, met behulp van de QR-code die in de boom hangt. Dan laat je jouw verhaal achter in de digitale Bossche Winter Kerstboom.

We zijn heel benieuwd naar de verhalen die er in de boom komen! Je bent van harte welkom om jouw verhaal te doen!

Gisteren hebben Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef de lichtjes in de boom geplaatst. De Kerststerren zijn afkomstig van de Bossche Winter.

Dank aan Adriana Hernandez voor de afspraken met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en met supermarkt-eigenaar Jack Paanakker. Jack heeft ons gisteren ook nog geholpen bij het veilig verankeren van de snoeren bij de boom. Dank daarvoor!