Buurtplan 2021 voor de energietransitie en de buurtontwikkeling in De Buitenpepers

Ruim één jaar geleden, op 28 november 2019, presenteerden de leden van het Meedenkteam ‘Maken wij samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze buurt. 

We zijn nu een jaar verder: in 2020 hebben we in drie werkgroepen hard gewerkt aan onderzoek naar een passend alternatief voor aardgas, aan de aanpak van de inkoop van woningisolatie en het opstellen van twaalf aanbevelingen om onze buurt meer leefbaar te maken.

Voor de energietransitie én de buurtontwikkeling ligt er nu een plan – door bewoners zelf gemaakt – voor 2021. Géén blauwdruk of routekaart, we leven immers in een roerige tijd vol onzekerheden. De leden van Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers hebben op 19 januari afspraken gemaakt over onze gewenste stappen in 2021. Die aanpak is nu vastgelegd in een Buurtplan 2021 én in een samenvatting van dat Buurtplan 2021. Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie-warmte hebben opgesteld. In het klimaatakkoord van de regering staat daarover: ‘Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie-warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd.’ De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch neemt in het derde kwartaal van 2021 besluiten over welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij-ready worden. De Buitenpepers is een mogelijk één van die buurten. Dit Buurtplan 2021 kijkt daarom vooruit naar de besluitvorming voor over de warmtetransitie in onze stad. En naar wat dit betekent voor onze buurt.

Op 11 februari is een eerste online-overleg gepland voor actieve bewoners uit de verschillende bewonersgroepen en straten in onze buurt. Tijdens dit overleg kunnen bewoners hun ervaringen en plannen voor 2021 uitwisselen. Daarbij komen liefst alle initiatieven voor straataanpak en buurtontwikkeling ter sprake. Van een initiatief om de speeltuin op de Vierde Buitenpepers op te knappen, tot schoonacties, de activiteiten rond Koningsdag en ook de verkeersveiligheid in Noord. Aanmelden voor dit overleg is mogelijk via gabbievanderkroef@hotmail.com.

 Wil je niet het hele Buurtplan 2021 lezen? Je kunt ook de samenvatting bekijken; dan ben je ook goed op de hoogte!

Gabbie van der Kroef