Eerste overleg nieuw Bewonersplatform De Buitenpepers

Op initiatief van twee actieve buurtbewoners – Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef – zijn andere actieve buurtbewoners welkom bij een eerste overleg van een nieuw Bewonersplatform De Buitenpepers. Online natuurlijk. Dat doen we op donderdagavond 11 februari van 20.00 uur tot 21.30 uur, uiterlijk 21.45 uur. Met daarin een korte pauze. 

In onze buurt zijn veel bewoners actief. Voor hun straat. Zoals de bewoners van de Derde Buitenpepers die in de Kerstperiode hun straat hebben ‘vergroend’. Of voor een thema. Zoals bewoners rond de Vierde Buitenpepers die met de gemeente in overleg zijn over het opknappen van een speeltuin. Of in een Vereniging van Eigenaren. Of in de huurdersvereniging voor de bewoners op de Vijfde en Zesde Buitenpepers. Onze buurt is een actieve en leefbare buurt, zelfs in deze vreemde en roerige coronatijden.   

Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef nemen het initiatief om bewonersoverleg te starten, zodat de verschillende bewonersgroepen elkaar kunnen inspireren en helpen. Samen weten we en kunnen we meer dan alleen. Wie heeft handjes te kort of goede ideeën? Een terugkerend overleg in de vorm van een Bewonersplatform kan twee of vier keer per jaar zorgen voor afstemming. Met afspraken over wie wat doet. En misschien ook stabiliteit als iemand even met andere dingen bezig is en minder kan doen. De twee initiatiefnemers vinden dat een bewonersoverleg het beste bij onze buurt past. We zijn geen voorstander van een buurtvereniging met allerlei geregel eromheen.  

Graag nodigen we de contactpersonen van al deze groepen uit voor een eerste overleg van wat we gemakshalve noemen het ‘Bewonersplatform De Buitenpepers’. We organiseren dit online-overleg op donderdagavond 11 februari vanaf 20.00 tot circa 21.30 uur met een korte pauze halverwege. 

We stellen de volgende aanpak voor… 

 • Eerste ronde langs de deelnemers: wat doet jouw bewonersgroep?  
 • In oktober maakte de tijdelijke werkgroep Buurtvisie een brochure met ’12 aanbevelingen om onze buurt mooier te maken’, Welke aanbevelingen zijn voor jouw bewonersgroep bruikbaar? En hoe doen jullie dat concreet?    
 • Tweede ronde langs de deelnemers: wat zijn jouw plannen voor 2021? Waar loop je tegen aan, zijn er obstakels te overwinnen en wat zou je nog nodig hebben (denk aan materialen, financiering)?   
 • Slotvraag: hoe kunnen we regelmatig onze ervaringen, wensen en plannen uitwisselen? Is het zinvol om dit overleg eens per halfjaar te organiseren, of vaker?   

  Je kunt je aanmelden voor dit overleg bij gabbievanderkroef@hotmail.com   

  Je krijgt dan in februari een link voor een Microsoft-teams overleg. Daarbij hoef je geen programma op jouw pc of tablet te installeren.  

  Heb je vragen, bel dan 06 – 40 23 95 81.    
   
 • Een hartelijke groet van Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef