Download het novembernummer van ons buurtblad de Peperpraat

Dankzij een subsidie uit het Wijk- en Dorpsbudget van de gemeente ’s-Hertogenbosch verschijnt ons buurtblad voor alle bewoners in De Buitenpepers dit jaar eens per twee maanden. Het novembernummer is nu klaar en omvat twintig pagina’s. De redactie bestaat uit vijf buurtbewoners: samen hebben we weer een prachtig nummer gemaakt met veel interessant berichten, artikelen en nieuwtjes uit onze buurt. Dit nummer bevat ook een Sinterklaas-kleurplaat en een extra kleurplaat waarop de kinderen hun ideeën over een nieuwe speeltuin voor de Vierde Buitenpepers kunnen tekenen. Een initiatiefgroep voor de herinrichting van de speeltuin wil die ideeën van de kinderen gebruiken bij het maken van afspraken met de gemeente. Via deze link kun je de kleurplaat downloaden als los bestand.

Op de kleurplaat vind je een tekst met informatie wáár je de plaat kunt inleveren. Alvast bedankt voor jouw tekening!

Wat staat er nog meer in ons buurtblad? Flink wat buurtbewoners zijn verbaasd over het in hun ogen extreme snoeien van de bomen in onze buurt. Ze hebben daarover veel vragen aan de gemeente. In deze Peperpraat een eerste reactie van de bomenspecialist van de gemeente, die binnenkort in gesprek gaat met de bewoners. Op de omslag van dit nummer een portret van Erna en Kees Hendriks; redactielid Sanne Sanders nam een kijkje in hun bijzondere woning.

Verder in dit nummer: de ambities van de gemeente voor de aanpak van het gebied rond het station ‘Oost’, het eigen beheer van acht tuinen door bewoners van de Achtste Buitenpepers, er is geen interesse voor het aanbod van een bewonersruimte door woningcorporatie Zayaz, Peperprofessional ‘Beauty by Rowie’ en ‘Twaalf aanbevelingen om onze buurt nog mooier te maken’. En nog veel méér…

Download het novembernummer via onderstaande link