Nieuwe winter editie van Peperpraat verschijnt in november!

Het winter nummer van de Peperpraat is weer uit. Het wordt de komende weken bezorgd in alle adressen in de Buitenpepers.
Mocht U hem alvast eens willen lezen, dan staat er een versie van deze editie in het archief.

Dit winternummer van onze ‘Peperpraat’ bevat natuurlijk de aankondigingen van komende activiteiten én terugblikken op gebeurtenissen in de wijk in de voorbije maanden.
Ook in deze editie een Peper professional-portret van Leonie Vos, eigenaar van mode-atelier Avenir. Verder tref je in dit nummer ook twee langere artikelen aan over de stand van zaken van onze wijkactiviteiten én over de aandacht voor energiezuinig wonen en het groen- en waterbeheer in onze wijk. Wijkbewoners vertellen wat er goed gaat en nog béter kan. Daarbij komt ook een idee voor een klein buurthuis ter sprake.
Oorspronkelijk was het ons plan om ook twee artikelen te wijden aan het netwerk van kleine ondernemers en aan het meedoen aan activiteiten door alleenstaanden. Deze ‘Peperpraat’ is echter al dikker dan gebruikelijk én overvol. De artikelen over kleine ondernemers en alleenstaanden hou je daarom tegoed.
We wensen je veel plezier bij het lezen van dit nummer en bij het bezoeken van de komende activiteiten, zoals de Sinterklaas optocht op 25 november en de Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari. Tot dan!

Middenin dit nummer staat voor de jongsten de jaarlijkse kleurplaat van Sinterklaas. Voor extra exemplaren kan je hier terecht.

Wil je een kans maken op een bezoek van de Sint op 25 november tussen 10.00 uur en 12.30 uur bij jou thuis? Kleur dan de kleurplaat! Vul daarop jouw naam, leeftijd, adres en telefoonnummer in. Je kunt jouw kleurplaat tot uiterlijk woensdag 21 november inleveren bij de Sint-Postbus op de Vijfde Buitenpepers 19. Sinterklaas zal alle winnaars van de Sint Kleurwedstrijd op zondag 25 november thuis bezoeken.  Meer info in de Peperpraat zelf.

 

Geef een antwoord